Halalslakt

Halalslakt är en slaktmetod som uppfyller olika kriterier för att muslimer skall kunna äta de produkter som kommer från djuret som har slaktats.

Kriterierna hänvisar till rituell nödvändig renhet i hanteringsförfarandet genom hela processen från djuruppfödningen, genom slaktprocessen och fram till slutprodukten, för att därigenom bli fullt godtagbar för det muslimska samhällets principer och värderingar.

Bakomliggande principer som ska efterlevas vid halalslakt är:

  • Djuret skall behandlas med värdighet och föras med mat och vatten framtill slakt.
  • Djuret får inte utsättas för stress eller rädsla inför slakten.
    Det finns mycket strikta regler för att eliminera den stress som djuren kan uppleva.
    I samband med slakten är det till exempel ytterst viktigt att endast instrument med god skärpa används och för att därigenom förhindra en smärtfull slakt.

När man slaktar med den här metoden så följs självfallet gällande lagar som gäller där djuret slaktas.

Certifiering

Lorem Ipsum…